Zverejňovač príspevkov

Späť

Senior klub Studienka

Názov poskytovateľa
Senior klub Studienka
Adresa poskytovateľa
345
Studienka
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Senior klub Studienka
Adresa prevádzky
345
Studienka
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Špecializované zariadenie
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývino
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
30