Zverejňovač príspevkov

Späť

Senior POHODA n.o.

Názov poskytovateľa
Senior POHODA n.o.
Adresa poskytovateľa
Hlavná 112
Bernolákovo
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Senior POHODA n.o.
Adresa prevádzky
Hlavná 112
Bernolákovo
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Práčovňa
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšili dôchodkový vek
Rozsah
URCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita