Zverejňovač príspevkov

Späť

Senior POHODA n.o.

Názov poskytovateľa
Senior POHODA n.o.
Adresa poskytovateľa
Hlavná 112
Bernolákovo
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Senior POHODA n.o.
Adresa prevádzky
Hlavná 112
Bernolákovo
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Zariadenie pre seniorov
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách alebo fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej slu
Rozsah
URCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
24