Zverejňovač príspevkov

Späť

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom

Názov poskytovateľa
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom
Adresa poskytovateľa
Nám. 1. mája 1
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Sociálne poradenstvo - špecializované
Cieľová skupina
fyzické osoby s autizmom a ich rodiny
Rozsah
URCITY
Forma
Terénna
Kapacita