Zverejňovač príspevkov

Späť

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci

Názov poskytovateľa
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci
Adresa poskytovateľa
Františkánska 439/2
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci
Adresa prevádzky
Ul. J. Jesenského 784/20
93401 Levice
Kontakt
0042154418234
radaba@rpsp.sk
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Sociálne poradenstvo - špecializované
Cieľová skupina
Klienti so špeciálnymi potrebami a ich príbuzní, rodičia a príbuzní detí a mladých ľudí so špeciálnymi potrebami, klienti v staršom veku a ich príbuzní, týrané a sexuálne zneužívané osoby , občania so psychickými poruchami, bezdomovci a iné osoby
Rozsah
URCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita