Zverejňovač príspevkov

Späť

Dom seniorov AGAPÉ

Názov poskytovateľa
Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur
Adresa poskytovateľa
Felcánova 111/25
Svätý Jur
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Dom seniorov AGAPÉ
Adresa prevádzky
Felcánova 111/25
Svätý Jur
Kontakt
00421249102114
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Zariadenie pre seniorov
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách alebo fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej slu
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
21