Zverejňovač príspevkov

Späť

Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR

Názov poskytovateľa
Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR
Adresa poskytovateľa
Benediktiho 5
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR
Adresa prevádzky
Benediktiho 5
Bratislava-Rusovce
Kontakt
004210252444119
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Sociálne poradenstvo - špecializované
Cieľová skupina
fyzické osoby so zdravotným postihnutím, resp. ich zákonní zástupcovia
Rozsah
URCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita