Zverejňovač príspevkov

Späť

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Názov poskytovateľa
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Adresa poskytovateľa
Ševčenkova 21
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu
Cieľová skupina
deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, komunity ohrozené sociálnym vylúčením, vylúčené alebo marginalizované, rizikové skupiny detí a mládeže, mladiství bez ukončenia povinnej školskej dochádzky, dlhodobo nezamestnaní a znevýhodnené skupiny nezamestnaných,
Rozsah
NEURCITY
Forma
Terénna
Kapacita