Zverejňovač príspevkov

Späť

Slovenský paralympijský výbor

Názov poskytovateľa
Slovenský paralympijský výbor
Adresa poskytovateľa
Benediktiho 5
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Slovenský paralympijský výbor
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Sociálne poradenstvo - základné
Cieľová skupina
Zdravotne znevýhodnení a ich rodinní príslušníci
Rozsah
NEURCITY
Forma
Terénna
Kapacita