Zverejňovač príspevkov

Späť

Krízové stredisko DÚHA,

Názov poskytovateľa
Domov - DÚHA
Adresa poskytovateľa
Pavlovova 5
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Krízové stredisko DÚHA,
Adresa prevádzky
Stavbárska 6
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Sociálne poradenstvo - základné
Cieľová skupina
Ženy a matky s deťmi po násilí, deti a mladiství, rodičia, partneri, rodina
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita