Zverejňovač príspevkov

Späť

Slovenská humanitná rada

Názov poskytovateľa
Slovenská humanitná rada
Adresa poskytovateľa
Budyšínska 1
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Slovenská humanitná rada
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Sociálne poradenstvo - špecializované
Cieľová skupina
osoby žiadajúce o azyl, osoby s udeleným azylom, osoby s udelenou dopnkovoi ochranou a cudzinci s trvalým a prechodným pobytom.
Rozsah
URCITY
Forma
Terénna
Kapacita