Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Skúšobná prevádzka električky cez Starý most je už právoplatná

07.07.2016

Bratislavský samosprávny kraj dnes správoplatnil kolaudačné rozhodnutie na skúšobnú prevádzku pre ucelené časti 20 Starý most a 30 Petržalka. Urobila tak po uplynutí zákonných lehôt a po obdržaní novej technicko-bezpečnostnej skúšky. 

„Župa vo svojich stanoviskách reálne popisovala kroky, ktoré v tomto smere podnikla. Takisto sa snažila robiť všetko pre to, aby boli termíny dodržané. Na začiatku prázdnin tak môže byť Starý most po cyklistoch a peších prístupný aj električkám,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo.  
 
6. júla 2016 bolo po oprave vybočenia oblúkov v úseku Bosákova - Obratisko vykonané meranie geometrickej polohy koľajníc,  vykonané porealizačné zameranie, vykonaná opakovaná technicko-bezpečnostná skúška, technická prehliadka, pantografová skúška a skúška zjazdnosti. Na základe zápisu z merania geometrickej polohy koľajníc, geodetického protokolu, protokolu o vykonaní technickej prehliadky, pantografovej skúšky a skúšky zjazdnosti  a protokolu z vykonanej technicko-bezpečnostnej skúšky, ktoré boli na Bratislavský samosprávny kraj doručené dnes 7. júla 2016, skúšané zariadenie vyhovelo a je schopné bezpečnej prevádzky.
 
Dočasné užívanie na skúšobnú prevádzku pre ucelenú časť 10 Staré mesto bolo Bratislavským samosprávnym krajom vydané 10. mája 2016 a pre ucelené časti 20 Starý most a 30 Petržalka 30. mája 2016.
 
Nakoľko k dnešnému dňu  nebolo doručené žiadne odvolanie bola na  kolaudačné rozhodnutie pre ucelenú časť 20 a 30  vyznačená právoplatnosť. Právoplatnosť skúšobnej premávky nadobudlo kolaudačné rozhodnutie 4. júla 2016 ku dňu skončenia zákonných lehôt.
 
Počas skúšobnej prevádzky bude prevádzkovateľ  električkovej dráhy  overovať funkcie a parametre zariadení električkovej  dráhy v tomto rozsahu:
•Stabilita sústavy trolejového vedenia.
•Výška troleja a jeho sklon s ohľadom na spoluprácu zberač – trolej.
•Funkcia a spoľahlivosť výhybiek, ich ovládaní a signalizácie.
•Plynulosť a bezpečnosť prejazdu električiek cez oblúky a výhybky.
•Funkcia a spoľahlivosť napájania trakčného vedenia elektrickou energiou.
•Funkcia a spoľahlivosť signalizácie beznapäťového stavu.
•Pozdĺžna a priečna stabilita koľají.
 
Po vyhodnotení nameraných hodnôt, preverení funkcionality všetkých prvkov a zariadení, ich súladu s naprojektovanými hodnotami a funkciami jednotlivých zariadení, môže byť uvedená stavba do trvalej prevádzky.