Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Školský bazén v Rači už od septembra

29.03.2017

Zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja sa dnes zúčastnili kontrolného dňa na rekonštruovanom školskom bazéne SOŠ hotelových služieb a obchodu na Pántoch. Ten by mal byť opäť funkčný už na prelome leta a jesene.
 
„V roku 2015 sme dali robiť štúdiu o tom, ako Bratislavčania trávia voľný čas a aké športoviská im chýbajú. Na prvom mieste boli jednoznačne plavárne. Teším sa, že za dva roky pribudne v Bratislave už druhá plaváreň. To je dobrá správa, pretože nielen škola, ale aj verejnosť bude môcť plaváreň využívať,“ povedal Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.
 
Rekonštrukcia bazénu na SOŠ hotelových služieb a obchodu na Pántoch v Bratislave zahŕňa výmenu technologického zariadenia, opravu rozvodov ústredného vykurovanie, výmenu obkladov a dlažieb, opravu sociálneho zázemia bazénu, rozvody vody a kanalizácie, oprava obkladu a dlažieb, výmena zárubní a dvier, výmena vodovodných batérii a zariaďovacích predmetov v sociálnych zariadeniach bazénu, výmena okien objektu bazéna. Rozpočet rekonštrukcie je 381 501,50 eur s DPH a termín dokončenia je júl 2017.
 
Po rekonštrukcii bude školský bazén slúžiť nielen žiakom školy, ale aj športovým klubom a vyhradené hodiny pre plávanie bude mať aj verejnosť. Rovnako bude bazén slúžiť aj plaveckým kurzom.
 
„Práce pokračujú v súlade s harmonogramom. Predpokladaný čas, 150 dní, ako bol uzatvorený v zmluve, bude dodržaný. Verím, že v septembri tu budeme všetci hromadne skákať do bazéna a školský rok sa začne s novým bazénom. Bazén, kým fungoval do roku 2003, bol v tejto lokalite veľmi využívaný a verím, že bude ešte viac, pretože s Centrom voľného času a so školou je už pripravený zámer využitia. K dispozícii by mal byť nielen škole, ale aj verejnosti a aj seniorom z DSS v Rači,“ dodala poslankyňa župného Zastupiteľstva Anna Zemanová.
 
Bratislavský samosprávny kraj pokračuje aj v rekonštrukcii školských bazénov na ďalších dvoch školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Rekonštrukcia bazéna na gymnáziu Ladislava Novomeského na Tomášikovej v Bratislave sa začne už o pár týždňov, čaká sa na dodanie technológie, a pri oprave bazénu na SPŠ stavebnej a geodetickej čaká župa na vydanie stavebného povolenia. Následne kraj vyhlási súťaž na dodávateľa stavebných prác. Rekonštrukcia bazéna na Tomášikovej ulici bude stáť cca 110 384 eur a na SPŠ stavebnej a geodetickej sa predpokladaná suma 1 089 600 eur. Pred dvomi rokmi Bratislavská župa prispela sumou pol milióna eur aj na Petržalskú plaváreň.