Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Škola s praxou je realitou

08.11.2018

„Ide o unikátnu vec. Materská škola na pôde strednej školy je zatiaľ len vo svete, na Slovensku je len táto. Študenti školy, teda budúce učiteľky, vychovávateľky, majú zaistenú kvalitnú priebežnú odbornú prax priamo v budove školy. To, že študujú a praxujú v tej istej budove je veľkou devízou a toto sú tie veci, ktoré samosprávny kraj má robiť,“ vyzdvihol projekt predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Iniciatívou Bratislavského samosprávneho kraja bolo prebudovanie časti budovy Strednej odbornej školy pedagogickej na Bullovej 2, na predškolské zariadenie a pomôcť tak mestská časť Bratislava – Dúbravka, ktorá dlhodobo bojuje s poddimenzovanou kapacitu miest v materských školách.

„Projekt vznikol pred štyrmi rokmi a s som rada, že sa stal realitou. Študentom a študentkám v odbore učiteľstvo a vychovávateľstvo umožní priamo tu v budove školy bez rôznych presunov realizovať svoju prax a zároveň ich to bude motivovať k tomu, že toto bude ich pracovisko,“ doplnila riaditeľka Strednej odbornej školy pedagogickej Galina Šimončičová.

Rekonštrukciou vnútorných priestorov župnej školy, v rámci ktorej sa robila nová elektroinštalácia a svietidlá, nové dátové siete, nová kanalizácia, rozvod vody, kotolňa s rozvodmi kúrenia, nové priečky, dvere, podlahy, výdajňa stravy s jedálňou, sociálne miestnosti, nová sanita, nové vonkajšie prístupové chodníky, vstupné brány a úpravy vonkajšieho terénu, vznikla nová materská škola ponúkajúca 82 miest pre deti. 4 triedy majú každá samostatný vstup, aj samostatné sociálne zariadenia. Rekonštrukčné práce vyšli Bratislavský samosprávny kraj 361 977,74 eur. Zariadenie, teda mobiliár škôlky, mala na starosti mestská časť Bratislava – Dúbravka.

Takéto pracovisko nachádzajúce sa priamo na „pôde“ školy je pilotným projektom a inovatívnou koncepciou realizácie odbornej praxe študentov na Strednej odbornej škole pedagogickej, ktorá sa dlhodobo stretávala s nedostatkom a najmä nestálosťou odborných pracovísk, na ktorých mohli žiaci školy vykonávať svoju školskú prax. Prax bude vykonávaná študentmi tretieho ročníka v dňoch streda a štvrtok po 4 hodinách denne.

„To, že obyvatelia západných častí Bratislavy a Dúbravky dostali novú materskú školu, vnímam ako úžasnú vec, tak pre rodičov, deti ako aj pre študentov,“ uviedla riaditeľka MŠ Bullova 2 Ingrid Duban.

Materská škola funguje od 1.9.2018 a je zaradená do siete materských škôl ministerstva školstva. Jej zriaďovateľom je MČ Bratislava – Dúbravka.