Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Škandálu v Irise sa dalo predísť spoluprácou

25.07.2018
„Župa môže kontrolovať všetkých vyše 200 poskytovateľov sociálnej služby na území regiónu len v rámci svojich kompetencií. To vedie k bizarným situáciám. Vieme zistiť a skontrolovať, či klienti zariadenia jedli, ale už nie to či majú špeciálny dietologický plán a či táto strava vyhovuje ich zdravotnému stavu. To už je totiž zdravotná dokumentácia, do ktorej prístup nemáme. Práve preto by sme sa mali ako kontrolné orgány spojiť a tieto kontroly vykonávať spoločne,“ ozrejmil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

„Navrhli sme vznik pracovnej skupiny, v rámci ktorej by sa kontrolné orgány vzájomne informovali, užšie spolupracovali a dávali si spätnú väzbu, ktorá v súčasnosti absentuje a to z toho dôvodu, aby sa podobné skryté prípady ako je IRIS, neopakovali. Zároveň považujem za dôležité novelizáciu zákona o zdravotnej starostlivosti 576/2004, ktorý by jasne vymedzil kto má kontrolovať zdravotnú dokumentáciu,“ apeloval na stretnutí lekár Bratislavského samosprávneho kraja Tomáš Szalay.

Cieľom je teda najmä nastavenie vzájomnej spolupráce. Ak je v zariadení, ktoré poskytuje aj sociálnu službu kontrola napríklad z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou či z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, títo župu o svojich kontrolách a jej výsledkoch neinformujú. 
Na spoločnom stretnutí zástupcovia župy informovali aj o zriadení novej kontrolnej skupiny – sociálnej kobry, ktorá sa bude špecializovať na kontroly poskytovateľov sociálnych služieb. Fungovať bude od septembra 2018 a zameriavať sa bude na poskytovateľov sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom nie je župa, teda na vyše 180 zariadení. Pôjde o dvojčlennú skupinu a jej kompetencie sú stanovené zákonom.