Zverejňovač príspevkov

Späť

Domov dôchodcov

Názov poskytovateľa
Domov dôchodcov
Adresa poskytovateľa
Pažítková 2
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom
Názov prevádzky
Domov dôchodcov
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Prepravná služba
Cieľová skupina
fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím odkázané na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzické osoby s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientáci
Rozsah
NEURCITY
Forma
Terénna
Kapacita