Zverejňovač príspevkov

Späť

Dom nádeje

Názov poskytovateľa
Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku
Adresa poskytovateľa
Tomášikova 8
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Dom nádeje
Adresa prevádzky
Tomášiková 8A
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Domov na pol ceste
Cieľová skupina
Fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, po skončení náhra
Rozsah
URCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
15