Zverejňovač príspevkov

Späť

Dom nádeje

Názov poskytovateľa
Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku
Adresa poskytovateľa
Tomášikova 8
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Dom nádeje
Adresa prevádzky
Tomášiková 8A
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Denný stacionár
Cieľová skupina
Fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 k zákonu o sociálnych službách a sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.
Rozsah
URCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita
20