Zverejňovač príspevkov

Späť

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Názov poskytovateľa
Mestské centrum sociálnych služieb Malacky
Adresa poskytovateľa
1.mája 9
Malacky
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom
Názov prevádzky
Mestské centrum sociálnych služieb Malacky
Adresa prevádzky
1. mája 9
Malacky
Kontakt
00421347742064
dujsikova.mc@gmail.com
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Stredisko osobnej hygieny
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšili dôchodkový vek,
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita