Zverejňovač príspevkov

Späť

ATLANTÍDA - Dom seniorov, n.o.

Názov poskytovateľa
ATLANTÍDA - Dom seniorov, n.o.
Adresa poskytovateľa
Na Pasienku 1/A
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
ATLANTÍDA - Dom seniorov, n.o.
Adresa prevádzky
Na Pasienku 1/A
Chorvátsky Grob
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Zariadenie pre seniorov
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách alebo fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej slu
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
40