Zverejňovač príspevkov

Späť

Domov pri kríži

Názov poskytovateľa
Domov pri kríži
Adresa poskytovateľa
Pri kríži 26
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Obec/mesto
Názov prevádzky
Domov pri kríži
Adresa prevádzky
Pri kríži 26
Bratislava-Rusovce
Kontakt
00421264534855
riaditelka@domovprikrizi.sk
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Zariadenie pre seniorov
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 citovaného zákona o sociálnych službách alebo fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebu
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
176