Zverejňovač príspevkov

Späť

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Názov poskytovateľa
Mestské centrum sociálnych služieb Malacky
Adresa poskytovateľa
1.mája 9
Malacky
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom
Názov prevádzky
Mestské centrum sociálnych služieb Malacky
Adresa prevádzky
Mierové námestie 12
Malacky
Kontakt
00421347742064
dujsikova.mc@gmail.com
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Útulok
Cieľová skupina
fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, z dôvodu, že nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať,
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
3