Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Samit prinesie do Bratislavy TOP rečníkov

16.06.2016

Bratislavský samosprávny kraj a Hlavné mesto SR Bratislava budú už začiatkom júla hostiteľmi 7. Európskeho samitu regiónov a miest, ktorý do Bratislavy prinesie nielen aktuálne témy, ktorými žije celá Európska únia, ale aj top rečníkov. Jedným z nich je aj podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič. Ten predstavil svoje vízie na dnešnej tlačovej konferencii v Európskom parlamente spolu s hostiteľom samitu, županom Pavlom Frešom.
 
„Záujmom organizátorov bolo aj to, aby sa na konkrétnych pilotných projektoch ukázalo ako sa dá tento nový biznismodel nastaviť prakticky pre každý región v rámci Európy. Dôležité je to preto, lebo dnes už 77% Európanov žije v našich mestách, preto sme sa aj my rozhodli, že budeme pracovať na spoločnej stratégii ohľadom Smart cities inteligentných miest, kde by sme chceli trendy, ktoré sú tu, na tie veľké zmeny nielen v oblasti energetiky, ale aj v oblasti dopravy, komunikácie, preniesť do jednotlivých miest, aby sa vytvorila nová platforma infraštruktúra pre túto ekonomiku 21. storočia, ktorá bude založená na spracovaní veľkých dát, na intenzívnom hyperprepojení všetkých objektov prostredníctvom internetu Internet of things, čiže toto budú také hlavné témy,“ vyjadril sa podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.
Bratislavský 7. Európsky samit regiónov a miest otvorí v Bratislave 8. a 9. júla aj témy akými sú možnosti minimalizovania administratívnych prekážok pri realizácii projektov podporených zo štrukturálnych a investičných fondov, budúcnosť kohéznej politiky ale aj návod na prekonávanie regionálnych rozdielov s pomocou investičných ale aj verejných nástrojov podpory regionálneho rozvoja. V Slovenskom národnom divadle, ktoré je miestom konania samitu, sa spolu s podpredsedom Európskej komisie Marošom Šefčovičom predstaví aj popredný ekonóm Jeremy Rifkin so svojím konceptom udržateľného rozvoja pre európske mestá a regióny. Podpredseda Európskej komisie Jyrki Katainen, zodpovedný za pracovné miesta, rast, konkurencieschopnosť a investície, vo svojom príspevku návštevníkom odprezentuje koncepciu investičného plánu pre Európu a komisárka pre mobilitu a transport Violeta Bulc bude diskutovať o kľúčových infraštrukturálnych projektoch, ktoré majú napomôcť k čo najefektívnejšiemu dopravnému prepojeniu častí EÚ. Ďalšími rečníkmi budú napríklad predseda Európskeho výboru regiónov Markku Markkula, podpredseda Európskej investičnej banky Lászlo Baranay, poslankyňa Európskeho parlamentu Iskra Mihaylova, ale aj CEO Hyperloop Dirk Ahlborn.
„Pre Slovensko je dôležité, že môžeme priniesť vlastné témy, ktoré nás zaujímajú a pre mňa ako pre bratislavského župana je dôležitá práve téma, aby regióny, mestá, obce na Slovensku prosperovali. Pre nás je kľúčové sústredenie sa na samit výbor regiónov, ktorý začne hneď na začiatku tohto predsedníctva. Prejednávať bude hlavné témy a to dobudovanie základnej infraštruktúry, teda diaľnice a železnice. Tou druhou témou je zjednodušenie čerpania eurofondov, aby to bolo zrozumiteľné, transparentné a treťou sú inovácie, výskum a vývoj“ povedal Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.
Súčasťou samitu však budú aj sprievodné podujatia. Tie do Bratislavy prinesú nielen popové hviezdy zo zahraničia, ale aj inovátorov, vedcov či start-upistov. Cieľom týchto podujatí je spojiť delegátov samitu a bratislavskú verejnosť.