Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

S mestami musia rásť aj regióny

30.05.2016

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo sa v dňoch 30. a 31. mája zúčastnil Fóra o mestskej agende a výjazdovej schôdze komisie pre kohéznu politiku a rozpočet EÚ Európskeho výboru regiónov v Amsterdame.
 
„Mestá sú nepochybne významnými motormi rozvoja v Európe, veď produkujú až 85% HDP. Klasický príklad máme Bratislavu, ktorá stimuluje hospodársky rast krajiny a produkuje pracovné miesta pre celé Slovensko. V Bratislave na jednej strane zažívame prudký rozvoj, ktorý je síce pozitívny pre krajinu, no na druhej strane to vytvára stále nové a nové výzvy pre celý Bratislavský kraj. Župa musí plniť viaceré povinnosti plynúce z prudkého rozvoja a zabezpečiť služby pre celý kraj. Z toho dôvodu si myslím, že mestská agenda sa musí rozvíjať v partnerstve so všetkými relevantnými hráčmi,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Konferenciu organizovalo hlavné mesto Amsterdam v spolupráci s provinciou Severné Holandsko a Asociáciou holandských miest v rámci holandského predsedníctva v Rade EÚ. Fóra sa zúčastnili zástupcovia miestnych a regionálnych orgánov zo všetkých členských štátov, inštitúcií EÚ a zainteresovaných strán. Delegáti diskutovali o krokoch, ktoré treba podniknúť, aby bola mestská agenda lepšie zohľadnená pri tvorbe európskych politík, ako napríklad inteligentné, inovatívne mestá ale aj ekologický, inkluzívny a udržateľný rozvoj.
Predseda BSK Pavol Frešo pozval delegátov na 7. Európsky samit regiónov a miest, ktorý kraj spolu s mestom Bratislava organizuje 8. a 9. júla v Bratislave.
„Z Amsterdamu som si priniesol inšpiráciu pre samit. Práve v Bratislave budeme diskutovať o ďalšom rozvoji kohéznej politiky po roku 2020, jej revízii a hlavne jej zjednodušenia, aby obce a mestá mali možnosť efektívne čerpať prostriedky na dôležité projekty. Investovať a spájať je mottom samitu. Spolu musíme presadiť podporu pre investície do kvalitných projektov v rámci dopravnej, energetickej a inteligentnej infraštruktúry. Okrem toho zapájame do diskusie aj obyvateľov kraja, pretože práve na nich majú európske politiky najväčší vplyv,“ dodal na predseda BSK Pavol Frešo.
Registrovať na samit sa môžu návštevníci na stránke:
http://www.cor.europa.eu/bratislavasummit/
Okrem aktuálneho programu samitu tam návštevníci nájdu aj informácie o sprievodných a kultúrnych podujatiach.