Zverejňovač príspevkov

Späť

Klub seniorov Pohoda

Názov poskytovateľa
Stupava
Adresa poskytovateľa
Hlavná 1/24
Stupava
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Obec/mesto
Názov prevádzky
Klub seniorov Pohoda
Adresa prevádzky
Hlavná 1/24
Stupava
Kontakt
00421260200914
socialne@stupava.sk
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Denné centrum
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo nepriaznivým zdravotným stavom,
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita
30