Zverejňovač príspevkov

Späť

Jablonové

Názov poskytovateľa
Jablonové
Adresa poskytovateľa
457
Jablonové
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Obec/mesto
Názov prevádzky
Jablonové
Adresa prevádzky
457
Jablonové
Kontakt
00421347787132
obecjablonove@obecjablonove.sk
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Práčovňa
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo nepriaznivým zdravotným stavom
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita