Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Rozvoj koľajovej dopravy odbremení cesty od áut a zrýchli cestovanie

02.08.2016

Bratislavská mestská časť Vrakuňa v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom obnovuje vlakovú zastávku, ktorá vo Vrakuni nefunguje od roku 1974. Už začiatkom septembra tak bude miestnym trvať cesta na Hlavnú stanicu štrnásť minút. Odľahčiť cestám od áut, obyvateľom kraja od kolón a presunúť dopravu na koľajnice je dlhodobým cieľom Bratislavskej župy.
 
„Táto zastávka je produktom jednak vôle mestskej časti Vrakuňa vyriešiť dopravný problém a, samozrejme, spolupráce s Bratislavskou župou, ktorá trvale hovorí, že ľudia by ďaleko viac ako v autách, prípadne v autobusoch, mali sedieť aj v našich existujúcich vlakových líniách v rámci hlavného mesta Bratislavy. Vrakuňa je z hľadiska župy veľmi dobrý štartovací bod. Práve v tejto časti mesta je najväčší rozvoj a zároveň si uvedomujeme, že je tu najhoršia dopravná dostupnosť, čo sa týka vôbec ciest. Čakať, až sa tu postavia normálne cesty, tak to skôr riešme štandardným spôsobom, ako vo vyspelých mestách, takže použime koľajnice,“ vyjadril sa na dnešnej tlačovej konferencii predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo. Ten zároveň prisľúbil pomoc pri vyjednávaní so súkromným prepravcom, ktorý železničné spojenie prevádzkuje, no nie je súčasťou integrovaného dopravného systému, ktorý na území kraja funguje od novembra 2015. 
„Budeme veľmi slušní  a poprosíme RegioJet o spoluprácu, aby sa zapojil do našej Bratislavskej integrovanej dopravy  a okrem toho, že bude rešpektovať túto zastávku, tak samozrejme, aby sa dal používať spoločný lístok tak, ako v celom Bratislavskom kraji. Budeme veľmi ústretoví, budeme trpezliví pri tých vyjednávaniach a naozaj sa budeme snažiť nalákať tohto súkromného dopravcu, aby spolupracoval s ostatnými dopravcami v rámci Bratislavskej župy,“ vyhlásil bratislavský župan Pavol Frešo.
Vlakovú zastávku v Bratislavskej mestskej časti Vrakuňa sa starosta Martin Kuruc rozhodol už dávnejšie, no vďaka pomoci Bratislavského samosprávneho kraja sa s budovaním začalo až počas tohto leta. Prví cestujúci z Vrakune by sa na Hlavnú stanicu mali dostať vlakom už v prvý septembrový týždeň.
„Je to malý krok pre Bratislavčanov, ale veľký krok pre Vrakunčanov. Vrakuňa sa naozaj denno-denne stretáva s veľkými zápchami. Denne 50 000 automobilov prechádza cez Vrakuňu v dopoludňajších a popoludňajších hodinách. Máme dve príjazdové cesty cez Vrakuňu, jedna ide od Dunajskej Lužnej a od Šamorína, druhá z Mostu pri Bratislave. V dopoludňajších hodinách je to hodinová zápcha, poobede aj dve hodiny a obyvatelia Vrakune sa veľmi ťažko dostávajú do centra mesta, či už do práce alebo do škôl,“ objasnil starosta MČ Bratislava Vrakuňa Martin Kuruc. Ten zároveň vysvetlil, že po spustení dočasnej vlakovej zastávky bude cesta na stanicu Bratislava Nové Mesto z Vrakune trvať šesť minút a na Hlavnú stanicu 14 minút. Mestská časť Bratislava Vrakuňa pristúpila k vybudovaniu dočasnej vlakovej zastávky aj napriek tomu, že v budúcnosti by mal o kúsok ďalej vyrásť Terminál integrovanej osobnej prepravy práve pre akútnu potrebu riešenia každodennej zúfalej situácie na tunajších komunikáciách.
„Sedem Terminálov Integrovanej osobnej prepravy (TIOP) je naplánovaných ako národné projekty v zásobníku projektov, ktoré vedie Operačný program Doprava pod Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Žiadateľom budú Železnice Slovenskej republiky a týchto sedem TIOPov na území mesta je vlastne projektom zahustenia zastávok železníc na území hlavného mesta. Prvá fáza je naplánovaná na východnú časť Bratislavy, čiže rieši otázku Podunajských Biskupíc, Vrakune, Trnávky a Ružinova. Tieto by mali byť podľa Ministerstva vystavané a v prevádzke do roku 2019. Následne sa bude pokračovať na Západ, teda na body od Hlavnej stanice smerom na Devínsku Novú Ves. Tam by mala byť nová zastávka Bory, zastávka pri Červenom moste a zrekonštruovaná by mala byť aj zastávka v Devínskej Novej Vsi,“ vysvetlila plány Operačného programu Doprava riaditeľka Odboru stratégií a územného rozvoja BSK Barbora Lukáčová.
Dočasnú vlakovú zastávku vo Vrakuni bude už od septembra obsluhovať spoločnosť RegioJet, ktorá na základe zmluvy s MDVRR SR od marca 2012 obsluhuje osobnú linku Bratislava – Komárno. Súkromný prepravca však nie je súčasťou Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji.
„Našou snahou je priviesť  čo najväčší počet dopravcov do Integrovaného dopravného systému. Samozrejme nie sú to jednostranné akty, musí to byť dohoda viacerých strán. Ale môžem povedať, že sme opätovne oslovili RegioJet v tejto veci a prisľúbili nám pracovné stretnutie v najbližšom období. Budeme trpezlivo vyjednávať a rokovať, pretože naším eminentným záujmom je, aby obyvatelia tejto mestskej časti  naozaj mohli plnohodnotne využívať integrovaný systém,“ vyjadrila sa k blížiacim sa rokovaniam generálna riaditeľka Bratislavskej integrovanej dopravy a. s. Zuzana Horčíková.