Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Rekonštrukcia cesty v ďalšej fáze

24.10.2018

„Oprava a rekonštrukcia komunikácií a s tým súvisiace dopravné uzávery, sú vždy pre obyvateľov a cestujúcich malou komplikáciou. Avšak robíme na tom, aby sa postupne cesty opravovali, vynovovali a prispievali ku kvalitnejšej doprave. Preto prosíme vodičov prechádzajúcich týmito úsekmi o rešpektovanie dočasného dopravného značenia, ohľaduplnosť a zvýšenú opatrnosť,“ apeloval bratislavský župan Juraj Droba. 
Ide o revitalizáciu cestného telesa komunikácie II/503 v úseku Senec – Viničné – Pezinok.  I. etapa, ktorá sa začala 8. 9. 2018 sa realizovala na úseku v 27,130 km (okružná križovatka pri logisticko-obchodnom centre Senec – Sever) až po 31,100 km (začiatok intravilánu obce Viničné v smere od Senca). Ďalšia bude pokračovať na  31,100 km  (začiatok intravilánu obce Viničné v smere od Senca) po 34,730 km (križovatka ciest II/502 a II/503 – intravilán mesta Pezinok; križovatka ul. Senecká a Viničianska cesta).

V súčasnosti ešte prebiehajú dokončovacie práce na I. etape počas čiastočnej uzávierky v polovičnom profile. Práce na II. etape budú pozostávať z odfrézovania pôvodných poškodených asfaltobetónových vrstiev vozovky, stabilizácie podložia vozovky pomocou hydraulického spojiva, recyklácie za studena s kombináciou spojiva (cement a asfaltová emulzia), realizácie nových asfaltobetónových vrstiev vozovky, realizácie nových nespevnených krajníc, sanácie poškodených priepustov, obnovenia odvodňovacích priekop, orezu poškodených a nevhodných drevín, realizácie nového zvislého a vodorovného dopravného značenia.

Počas stavebných prác bude doprava vedená jednosmerne v smere Pezinok – Viničné – logistický park Senec sever, nakoľko sa práce budú realizovať v polovičnom profile komunikácie.

Obchádzková trasa v smere Senec – Pezinok je určená trasou Senec – Blatné – Šenkvice – Pezinok.

Doprava v smere Viničné – Pezinok je určená trasou Viničné – Slovenský Grob – Grinava – Pezinok.