Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Regióny chcú silnú regionálnu politiku EÚ po roku 2020

29.09.2016

Regionálni lídri z celej Európy sa včera stretli v Bruseli. Hostiteľom konferencie bol krajský hajtman Dolného Rakúska Dr. Erwin Pröll. Dovedna sa v Bruseli stretli predstavitelia viac ako 300 regiónov, miest, samospráv a medziregionálnych organizácií a spoločne vyjadrili svoju podporu za zachovanie regionálnej politiky EÚ aj po roku 2020. Iniciatívu podporil aj Bratislavský samosprávny kraj.
 
"Všetky regióny, bez ohľadu na ich ekonomickú vyspelosť, by naďalej mali mať prístup ku kohéznej politike aj po roku 2020. Európska únia sa nachádza vo veľmi neľahkom a turbulentnom období. Je potrebné, viac ako kedykoľvek predtým, prostredníctvom konkrétnych investícií ľuďom jasne a zrozumiteľne demonštrovať prínos európskeho projektu na ich každodenný život,"  povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo na stretnutí regionálnych lídrov v Bruseli.  
Kohézna politika je najdôležitejšou investičnou politikou EÚ, ktorej hlavným cieľom je posilnenie ekonomickej, sociálnej a územnej súdržnosti Únie. V súčasnom viacročnom finančnom rámci na roky 2014-2020 je na túto politiku vyčlenená takmer tretina rozpočtu EÚ. Kohézna politika sa usiluje prostredníctvom projektov realizovaných v regiónoch, mestách a obciach prispievať k podpore zamestnanosti, hospodárskeho rastu a celkovému zvyšovaniu kvality života občanov.
Iniciatíva regiónov vyvrcholila konferenciou v Bruseli, na ktorej sa regionálni lídri z celej EÚ vyjadrili v prospech zachovania silnej kohéznej politiky v budúcom rozpočte EÚ po roku 2020.  Po konferencii sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie spoločnej deklarácie komisárke pre regionálnu politiku Corine Cretu, predsedníčke Výboru pre regionálny rozvoj Európskeho parlamentu Iskre Mihaylovej, predsedovi Európskeho výboru regiónov Markku Markkulovi a stálemu predstaviteľovi SR pri EÚ Petrovi Javorčíkovi. Pod dokument sa podpísalo 332 politických zástupcov regiónov z 22 členských štátov a 5 medziregionálnych organizácií.
V deklarácii je zdôraznený význam kohéznej politiky pre všetky regióny bez ohľadu na ich ekonomickú vyspelosť, ako aj potreba jej väčšej flexibility a zjednodušenia a zachovanie grantov poskytovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov ako hlavného zdroja financovania.
"Keď sme začali spoluprácu, podarilo sa nám vybudovať prvý cyklomost a množstvo cezhraničných spoluprác s Dolným Rakúskom a koniec koncov aj s Burgenlandom. Z kohéznych fondov staviame ďalšie dva cyklomosty, ktoré spoja Rakúsko a Bratislavský región. Pravda je však taká, že na šesťdesiatich až osemdesiatich kilometroch nemáme spojené rieky žiadnou cestou, mostom a ani diaľnicou," uzavrel bratislavský župan Pavol Frešo.