Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Regionálny akčný plán BSK na prevenciu a elimináciu násilia

03.12.2018

Regionálny akčný plán BSK na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách je príspevkom do celospoločenskej diskusie v téme a chcel by byť  prínosom do celonárodnej kampane s možnosťou  inšpirovať aj ostatné samosprávne kraje.  Hlavným  cieľom je dodržiavanie ľudských práv žien v Bratislavskom regióne prostredníctvom realizácie opatrení a úloh v 5 realizačných oblastiach:
1. zabezpečenie informovanosti a vzdelávania laickej verejnosti v oblasti násilia páchaného na ženách,
2. zabezpečenie informovanosti a vzdelávania odbornej verejnosti v oblasti násilia páchaného na ženách,
3. rozvoj siete subjektov a inštitúcií poskytujúcich odborné poradenstvo ženám, na ktorých je páchané násilie,
4. rozvoj siete subjektov a inštitúcií pôsobiacich v oblasti krízovej intervencie pre ženy, na ktorých je páchané násilie,
5. vytvorenie podmienok pre reintegráciu žien, na ktorých bolo páchané násilie.