Zverejňovač príspevkov

Späť

Jedáleň pri Senior klube, donáška do domácností občanom

Názov poskytovateľa
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Adresa poskytovateľa
Námestie sv. Františka 8
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Obec/mesto
Názov prevádzky
Jedáleň pri Senior klube, donáška do domácností občanom
Adresa prevádzky
Lackova 5670/4
Bratislava-Rusovce
Kontakt
00421260259226
jana.mozesova@karlovaves.sk
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Jedáleň
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšili dôchodkový vek,
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita