Zverejňovač príspevkov

Späť

Mestská časť Bratislava-Staré mesto

Názov poskytovateľa
Mestská časť Bratislava-Staré mesto
Adresa poskytovateľa
3
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Obec/mesto
Názov prevádzky
Mestská časť Bratislava-Staré mesto
Adresa prevádzky
Karadžičova 1
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Denné centrum
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo nepriaznivým zdravotným stavom,
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita
30