Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Rada škôl odporučila vznik gymnázia

22.03.2017

Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu dnes na svojom pracovnom rokovaní odporučila zaradiť do siete škôl novovznikajúce francúzsko-slovenské gymnázium s medzinárodným programom. Zaradenie musí schváliť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 
„Francúzsky jazyk je už dlhodobo na prvých miestach v žiadostiach zamestnávateľov pre zamestnancov. Aby však znalosť jazyka bola u študentov a mladých ľudí dokonalá, je potrebné, aby s jazykom prichádzali do styku denne. Práve preto vítame vznik nového gymnázia s medzinárodným programom na území kraja,“ zhrnul motivácie predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo. Krajskej rady sa zúčastnil aj francúzsky veľvyslanec JE Christopohe Léonzi.

Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu Bratislavského samosprávneho kraja na svojom dnešnom pracovnom zasadnutí odporučila zaradiť do siete škôl francúzsko-slovenské gymnázium s medzinárodným programom. Pre žiakov základných škôl by tak vznikla ďalšia možnosť naučiť sa dokonale svetový jazyk a zložiť v ňom aj maturitné skúšky. O zaradení gymnázia do siete škôl rozhodne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
Gymnázium by bolo tretím francúzskym gymnáziom pod medzinárodným programom v stredoeurópskom priestore po Viedni a Varšave. Zriadenie gymnázia tiež vyplýva z Dohody v oblasti školstva, jazykového vzdelávania, univerzitnej a vedeckej spolupráce uzavretej medzi ministrom zahraničných vecí a medzinárodného rozvoja Francúzskej republiky a ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 22. 11. 2016 v Paríži, podpísanej prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom a prezidentom Francúzskej republiky Françoisom Hollandeom.

Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu dnes schválila aj zriadenie nových študijných odborov. Pedagogickej a sociálnej akadémii na Bullovej v Bratislave pribudne odbor pedagogický asistent, Strednú odbornú školu, Ivanská cesta 21, Bratislava budú o pár rokov končiť už aj študenti odboru elektromechanik – chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá a SOŠ polygrafická na Račianskej bude mať od septembra 2018 študijný odbor na experimentálne overovanie na základe praxe – technik dokončovacieho spracovania.