Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Prvý kraj spolupracujúci s Teach for Slovakia

21.12.2016

Bratislavský samosprávny kraj je prvým vyšším územným celkom, ktorý vstúpil do spolupráce s iniciatívou Teach for Slovakia, ktorá podporuje pozitívne zmeny vo vzdelávaní detí na základných školách ako aj na úrovni celého systému školstva.
 
„Keby sme si všetci mali vybrať len jednu prioritu, ktorú chceme podporiť, tak som si stopercentne istý, že by sme si ako prioritu vybrali kvalitný život našich detí a tých, ktorí prídu po nás. A Teach for Slovakia robí práve pre kvalitný život ďalšej generácie. Práve preto to podporujeme,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Bratislavský samosprávny kraj je prvým samosprávnym krajom, ktorý spolupracuje s občianskou iniciatívou Teach for Slovakia. S podporou župy realizuje program aktuálne na troch základných školách v regióne. Prvou je základná škola Žitavská 1 v bratislavskej Vrakuni, druhou je základná škola na Záhoráckej 95 v Malackách a treťou je Základná škola s materskou škôlkou vo Veľkých Levároch. BSK spolufinancuje učiteľov pôsobiacich na vyššie uvedených školách a v budúcom roku by k nim malo pribudnúť ďalších 5 až 10 ďalších učiteľov. „Veríme, že podobnú podporu nájdeme časom aj v ďalších samosprávnych krajoch, kde je situácia omnoho akútnejšia a že sa nám podarí vytvoriť komunitu ľudí, ktorí v budúcnosti dokážu školstvo posunúť k zásadnejším pozitívnym zmenám“, uviedol Stanislav Boledovič, zakladateľ a CEO Teach for Slovakia.
Jednou z účastníčok programu Teach for Slovakia v, ktorá pôsobí v rámci programu na školách v BSK je Rebecca Murray. „Program Teach for Slovakia je na Slovensku tretím rokom teraz a v podstate takou hlavnou víziou programu Teach for Slovakia je, aby raz každé dieťa na Slovensku malo šancu v živote uspieť a tou cestou k tomu má byť vzdelanie, ktoré sa snažíme tým deťom sprostredkovať cez to, že pôsobíme na základných školách. Zároveň je však ambícia a cieľ toho projektu oveľa väčší, a to je vytvoriť nejakú komunitu ľudí, tisíce ľudí na Slovensku, ktorí budú tou hybnou silou a zmenou v rámci Slovenského školstva,“ uviedla Rebecca Murray, ktorá vyučuje na škole angličtinu a biológiu. „Verím, že naša spolupráca na programe nás obohatí o nové skúsenosti a posunie našich žiakov a celú školu dopredu,“doplnil riaditeľ školy Martin Potočár.
Teach for Slovakia ako nezávislá občianska iniciatíva je súčasťou medzinárodného programu Teach for All, ktorý úspešne funguje vo viac ako 30 krajinách sveta s jednotnou víziou – zlepšiť kvalitu školstva, aby raz všetky deti mali šancu v živote uspieť. Program sa snaží pritiahnuť najtalentovanejších absolventov univerzít, aby predtým, než naštartujú svoje kariéry, išli najskôr na dva roky pôsobiť do škôl v najťažších podmienkach. V dlhodobom horizonte buduje zo svojich „absolventov“ komunitu budúcich lídrov, ktorí zažili fungovanie školstva na vlastnej koži a ako úspešné osobnosti v biznise, médiách, politike či školstve sa budú spoločne usilovať o zreformovanie systému vzdelávania na Slovensku. Viac informácií nájdete na : www.teachforslovakia.sk