Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Prvý decembrový týždeň otvorí brány 6 župných škôl

04.12.2018

„Je dôležité pred rozhodnutím kam na strednú školu poznať dopredu prostredie, podmienky, jednoducho to, čo škola ponúka ako aj to, aké má výsledky a aké je uplatnenie absolventov v praxi. Je to potom oveľa jednoduchšie tak pre deviatakov, ako aj ich rodičov, či výchovných poradcov,“ povedal predseda BSK Juraj Droba.  
Deviataci aj ôsmaci, ich rodičia ako aj pedagogickí poradcovia sú srdečné vítaní dnes 4.12.2018 na Gymnáziu I. Horvátha, na I. Horvátha 14 v Bratislave, ktoré organizuje Deň otvorených dverí so začiatkom o 11:00 hodine. Počas dňa získate informácie o prijímaní na gymnázium, možnostiach a zameraní štúdia v štvorročnom študijnom odbore, v  päťročnom študijnom odbore -bilingválne štúdium slovensko-ruské. Poskytovať budú aj úlohy domáceho kola korešpondenčného seminára z nemeckého jazyka pre uchádzačov o štúdium s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka, ktoré končí jazykovým certifikátom, vydávaným centrálnym úradom pre Nemecký jazykový diplom v Spolkovej republike Nemecko, umožnia  zúčastniť  sa simulovaných rozraďovacích testov z cudzích jazykov do tried s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka. Z nemeckého jazyka od  11.00 h v miestnosti č. 22 na 1. poschodí hl. budovy, z anglického jazyka  od 11.00 h v miestnosti 27 na 2. poschodí hl. budovy, simulovaných prijímacích testov zo slovenského jazyka a literatúry v miestnosti č. 22 od 11.00 h a z matematiky v miestnosti č. 28 od 11.00 h. Budúci študenti školy sa budú môcť stretnúť so súčasnými študentmi v „Študentskom štúdiu“ v hlavnej budove v knižnici na prízemí. Súčasťou podujatia sú aj otvorené hodiny a prezentácia práce učiteľov a študentov –  vyučovanie materinského jazyka, cudzích jazykov, prírodovedných predmetov i geografie.
 
V utorok 4.12.2018 otvorí svoje brány od 8:00 do 15:00 hodiny aj Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická na Drieňovej 35 v Bratislave. Dozviete sa viac o škole, zameraní, podrobnejšie informácie o odboroch staviteľstvo, geodézia a kartografia, kataster, úspechoch, akciách či exkurziách.

Najstaršie gymnázium v bratislavskej Petržalke Gymnázium A. Einsteina, na ulici A. Einsteina 35  organizuje Deň otvorených dverí v stredu 5.12.2019 od 13:00 do 17:00 hodiny. Budúci študenti sa bližšie dozvedia o podmienkach prijatia na školu aj o 4-ročnom štúdiu pre žiakov 9. ročníka základných škôl a 5-ročnom bilingválnom štúdiu pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl.  Zistíte niečo o úspechoch školy, o uplatnení absolventov, ako aj to, prečo získala škola titul Zelená škola a ocenenie Škola priateľská deťom.

V stredu 5.12.2019 privíta verejnosť aj Obchodná akadémia, Dudova 4 v Bratislave. Od 8:00 do 14:30 hodiny pripravila prehliadku školy, priestorov, učební. Chýbať nebudú rozhovory s učiteľmi, študentami, ako aj doplnkové informácie, ktoré pomôžu budúcim študentom ľahšie sa rozhodnúť pre svoje budúce povolanie.  
Ak rozmýšľate o štúdiu gastronómie a hotelierstva, príďte 5. 12. 2018, medzi 9:00  až 14:00 hodinou na Deň otvorených dverí Hotelovej akadémie, na Mikovíniho 1  v Bratislave, kde na vás čaká výučba naživo, rozhovory so študentmi a pedagógmi. Pedagógovia a študenti vám viac povedia o histórii školy, študijných a učebných odboroch, zahraničnej praxi, aktivitách školy, medzinárodných a domácich projektoch či odborných kurzoch. 
V sobotu 8.12.2018 privíta záujemcov o štúdium aj Spojená škola v Ivanke pri Dunaji a to od 8:00 do 14:00 hodiny. Prehliadka školy sa bude konať každú celú hodinu. Všetci tí, ktorí majú vzťah k prírode, zvieratám, poľnohospodárstvu, agropodnikaniu si prídu na svoje pri návšteve tejto školy. Spoznajú jej odbory, v ktorých sa zameriava na chov koní a jazdectvo, rybolov, kynológiu, obchod a mnohé ďalšie odbory, v ktorých okrem teoretických poznatkov nadobudnú študenti najmä praktické zručnosti.