Zverejňovač príspevkov

Späť

Slovenské hemofilické združenie

Názov poskytovateľa
Slovenské hemofilické združenie
Adresa poskytovateľa
Antolská 11
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Slovenské hemofilické združenie
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Sociálne poradenstvo - základné
Cieľová skupina
Členovia občianskeho združenia Slovenské hemofilické združenie s vrodeným krvácavým ochorením (hemofíliou), ich rodinní príslušníci a občania so zdravotným, telesním, mentálnym, sluchovým a zrakovým postihnutím.
Rozsah
NEURCITY
Forma
Terénna
Kapacita