Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Projekt „Rozvoj tematických ciest v bratislavskom a trnavskom kraji ako produkt cestovného ruchu“

13.04.2017

Slovenský dom Centrope realizuje v spolupráci s Bratislavským a Trnavským samosprávnym krajom, Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR realizuje v roku 2017 projekt „Rozvoj tematických ciest v bratislavskom a trnavskom kraji ako produkt cestovného ruchu“.
 
Cieľom realizovaného projektu je vytvorenie komplexných podkladových materiálov pre následné vytváranie produktov cestovného ruchu – tematických ciest. Medzi podkladové materiály, ktoré budú vypracované v rámci projektu patria metodika a štandardy budovania tematických ciest, koncepcia  rozvoja tematických ciest na území Bratislavskej a Trnavskej župy vrátane akčného  plánu, koncepcia marketingovej komunikácie a propagácie tematických ciest ako aj vytvorenie projektovej dokumentácie na značenie tematickej cesty Historické rody.
Tieto podklady sú nevyhnutnou súčasťou prípravnej fázy na plánovaných tematických ciest „Šľachtické rody Pálffy a Esterházy“, ktoré by sa mali začať vytvárať už tento rok s využitím Programu  cezhraničnej spolupráce SK-AT 2014-2020 (Interreg V-A).
 
"Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky."