Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Program spolupráce opäť úspešný

12.04.2018

INTERACT pôsobí v oblasti územnej spolupráce a má za úlohu zvyšovať kvalitu riadenia programov napríklad aj zavádzaním inovatívnych nástrojov. Odborníci z bratislavskej župy tak riadia poskytovanie odborného poradenstva celej Európskej únii, Nórsku a Švajčiarsku.

Program spolupráce INTERACT je špecifický v tom, že neprideľuje nenávratný finančný príspevok na základe výziev a predložených projektov, ale poskytuje služby prostredníctvom štyroch stabilných kancelárií (Turku, Valencia, Viborg a Viedeň), pričom riadiaci orgán je Bratislavský samosprávny kraj. Jedným z veľmi dôležitých nástrojov, ktoré INTERACT vyvinul, je elektronický monitorovací systém „eMS“, ktorý používa zdarma viac ako 35 programov v celej Európskej únii a vďaka jeho existencii sa podarilo ušetriť odhadom 15 miliónov Eur.

INTERACT je aktívny aj pri príprave nového programového obdobia. Spoločne s cezhraničnými, nadnárodnými a interregionálnymi programami pripravil dokument s legislatívnymi návrhmi na zlepšenie fungovania programov v budúcnosti. Organizuje taktiež stretnutia za účasti predstaviteľov Európskej komisie, na ktorých môžu aktéri územnej spolupráce diskutovať o tom, ktoré opatrenia fungujú, ktoré sú pre územnú spoluprácu nevhodné a aké opatrenia by pomohli zjednodušeniu celého systému. Pripravované podujatia sa nachádzajú na webstránke INTERACTu: http://www.interact-eu.net/

Ďalšou z úloh INTERACTu je poskytovanie poradenstva pri konkrétnych otázkach a problémoch, s ktorými sa stretávajú programy územnej spolupráce po celej Európe pri svojej implementácii. Každý člen tímu INTERACT má na webe oblasť, ktorej sa venuje a záujemca môže jednoducho podľa témy, ktorá ho zaujíma, nájsť konkrétneho odborníka.

Program spolupráce INTERACT III 2014-2020 bol dezignovaný v máji 2017 ako prvý spomedzi všetkých programov spolupráce, ktoré majú riadiaci orgán na území Slovenskej republiky. V novembri 2017 bol uzatvorený jeho predchodca z programového obdobia 2007-2013, prvý zo všetkých programov v Slovenskej republike.