Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Príprava obchvatu pod Malými Karpatami bude urýchlená

04.05.2017

Zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja spolu so županom Pavlom Frešom dnes prebrali s členmi Združenia miest a obcí Malokarpatska možnosti realokácie v Integrovanom regionálnom operačnom programe, z ktorého sa bude čiastočne financovať aj výstavba obchvatov Grobov, Pezinka a Modry.
 
„Starostky, starostovia a primátori Malokarpatska našli jednohlasnú zhodu v realokácii, v plánovaní obchvatu a najmä v jeho čo najskoršej výstavbe. Rovnako podporili aj vznik Kreatívneho keramického centra,“ zhrnul predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Predseda BSK Pavol Frešo sa dnes spolu so zástupcami miest a obcí Malokarpatska zhodli na urýchlení projektovej prípravy obchvatu Slovenského a Chorvátskeho Grobu, Pezinka a Modry. V najbližšom období sa začne príprava projektovej dokumentácie a podľa stavu pripravenosti bude možnosť jeho časti prefinancovať z eurofondov. Starostky, starostovia a primátori v Združení miest a obcí Malokarpatska jednohlasne podporujú realokáciu v IROPe a zhodli sa na prefinancovaní projektových prác vo veci urýchlenia stavby obchvatu z prostriedkov IROPu.
Členovia Združenia miest a obcí Malokarpatska na svojom dnešnom sneme uvítali aj vznik Kreatívneho keramického centra v Modre a zároveň podporili jeho financovanie zo štrukturálnych fondov. Majolika z Modry má totiž dlhú históriu a je jedným z kultúrnych pilierov regiónu.