Zverejňovač príspevkov

Späť

RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.

Názov poskytovateľa
RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.
Adresa poskytovateľa
Šafárikova 28
Senec
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Opatrovateľská služba
Cieľová skupina
Fyzické osoby , ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a sú odkázané na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných so
Rozsah
NEURCITY
Forma
Terénna
Kapacita