Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Prezentácia škôl a milión pre učiteľov

28.09.2018

„Som presvedčený, že táto akcia prispeje k tomu, že mladí ľudia si vyberú pre svoju budúcnosť to najlepšie. Pre župu je to zároveň spätná väzba, ako ľudia reagujú na školy v pôsobnosti kraja. Ak sa žiaci budú zaujímať o to, aký bude ich budúci profil, ďaleko ľahšie sa im bude hľadať práca. Je dôležité, aby sa mladí ľudia vedeli po škole nielen zamestnať, ale aby ich budúca profesia aj bavila. Výberu treba venovať dostatočnú pozornosť. Aby župa uľahčila výber, pripravila aj prehľadnú brožúru o všetkých našich školách. Tá bude rozdaná 4 300 deviatakom ako aj výchovným poradcom na základných školách v kraji,“ povedal Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.


Do 8. ročníka podujatia sa zapojilo 51 škôl. Žiaci nielen deviatych ročníkov majú možnosť vidieť, aké stredné školy ponúka Bratislavská župa, porozprávať sa priamo so študentmi a pedagógmi týchto škôl o možnostiach štúdia. Okrem informačných stánkov jednotlivých škôl je na pódiu pripravený aj sprievodný program, kde sa striedajú informácie o školách, odboroch vzdelávania, možnostiach štúdia a úspechoch škôl s vystúpeniami žiakov a pedagógov a to až do 18tej hodiny. Novinkou tohto ročníka je exteriérová prezentácia, kde sú k dispozícii ukážky napríklad chemických pokusov, flambovania, murovania steny, prehliadky plemien psov a rôzne iné aktivity.


V nadväznosti na úspešnosť podujatia Župné školy v Avione bude Bratislavský samosprávny kraj tento rok aj v mestách mimo hlavného mesta s projektom ŽUPNÁ ŠKOLA PRE TEBA a to:

PEZINOK - Dom kultúry Pezinok, 05.10.2018 (piatok) od 09:00 hod. – 18:00 hod.
SENEC - Mestské kultúrne stredisko – oddelenie Labyrint, 12.10.20018 (piatok) od 09:00 hod. – 18:00 hod.
MALACKY - Športová hala MALINA, 19.10.2018 (piatok) od 09:00 hod. – 17:30 hod.


Bratislavská župa od začiatku volebného obdobia venuje maximálne úsilie na zlepšenie kvality výučby na školách, preto v školskom roku 2018/19 bratislavská župa navyšuje finančné prostriedky pre školy a učiteľov. Na ich prácu vyčlenilo vyše 1 milióna eur navyše, čo schválili župní poslanci na poslednom zasadnutí. Využité budú na preplácanie mimovyučovacej činnosti učiteľov, príplatky pre začínajúcich učiteľov vo výške €100/mesačne, ktoré rovnako dostanú aj skúsení učitelia školiaci nastupujúcich učiteľov, navýšenie odchodného pre zaslúžilých učiteľov, ktorí odchádzajú do dôchodku, aby im za každých 10 odpracovaných rokov v školstve im bolo priznané odchodné vo výške 1 platu, koncoročné odmeny vo výške €100 pre každého zamestnanca školy.
„Týmito krokmi chceme motivovať učiteľov, aby sa intenzívne venovali žiakom a škole aj mimo vyučovania, rozšírili ponuku krúžkov pre žiakov, aktívnejšie zapájali študentov do súťaží či medzinárodných stáži, lepšie spolupracovali zo zamestnávateľmi, ďalej prilákať nových učiteľov do škôl nástupným príplatkom za adaptačné vzdelávanie, kým nezískajú prax a tým aj vyšší plat, vytvoriť podmienky na generačnú obmenu v pedagogických zborov tým, že zaslúžilým učiteľom umožníme motivačnými podmienkami dôstojne odísť do dôchodku a nakoniec poďakovať sa aspoň symbolicky každému zamestnancovi v župných školách, učiteľom aj školníkom a kuchárkam za roky práce venovanej žiakom,“ doplnil Branislav Gröhling, poradca pre oblasť školstva BSK.