Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Predstaví súčasné umenie v Kutnej Hore

24.06.2016

Bratislavský samosprávny kraj je organizátorom výstavy „XXL pohledů na současné slovenské výtvarné umění“, ktorej vernisáž bude zajtra v Galerii středočeského kraje v Kutnej Hore. Na výstave budú diela viac ako štyridsiatky slovenských, českých, francúzskych a britských výtvarníkov. 

„Súčasťou zahájenia výstavy bude aj degustácia vín z Malokarpatského regiónu, prezentácia slovenskej keramiky a vystúpenie slovenskej kapely Longital a legendy Mariána Vargu,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo, ktorý spolu s hejtmanom Středočeského kraja Milošom Peterom prevzal nad podujatím záštitu. Projekt vzniká v spolupráci s Ústavom dejín umenia v rámci memoranda o spolupráci medzi BSK a Slovenskou akadémiou vied a je jednou z najdôležitejších zahraničných prezentácií slovenskej kultúry v rámci predsedníckeho pokroka v Rade EÚ.

„XXL pohledů na současné slovenské výtvarné umění“ je dlhodobý výstavý projekt, ktorý představuje popredných slovenských výtvarných umelcov všetkých generácií. Výtvarníkov uvádzajú v rámci priameho dialógu slovenskí, českí ale aj zahraniční teoretici, kritici a historici umenia, ktorí sa ich tvorbe venujú. Prehliadka je najvýznamnejšou programovou prehliadkou slovenského výtvarného umenia v Českej republike.

Na výstave sa predstavia tieto dvojice: 
Milan Adamčiak – Jozef Cseres, Peter Bartoš – Lucia Stachová, Juraj Bartusz – Tomáš Kotalík, Mária Bartuszová – Zora Rusinová, Milan Bočkay – Jiří Valoch, Klára Bočkayová – Ivo Janoušek, Ivan Csudai – Petr Michalovič, Ladislav Čarný – Magdaléna Juříková, Milan Dobeš – Tomáš Štrauss, Tomáš Džadoň –  Ivana Rumanová, Ľubomír Ďurček – Ján Kralovič, Rudolf Fila – Miroslav Petříček, Stano Filko – Nina Vrbanová, Daniel Fischer –  Jana Geržová, Vladimír Havrilla – Dušan Brozman, Jozef Jankovič – Sabína Jankovičová, Peter Kalmus – Boris Kršňák, Igor Kalný – Ladislav Snopko, Michal Kern – Daniela Čarná, Július Koller – Zuzana Bartošová, Vladimír Kordoš –  Petr Zajac, Matej Krén –  Jiří Fiala, Marek Kvetan –  Alena Vrbanová, Otis Laubert – Juraj Čarný, Stano Masár – Mira Sikorová, Juraj Meliš – Ivan Jančár, Peter Meluzin –  Radislav Matuštík, Igor Minárik –  Etien Cornevinn, Alex Mlynárčik – Pierr Restany, Marián Mudroch – Richard  Drury, Ilona Németh – Gábor Húshegyi, Roman Ondák – Vladimíra Büngerová, Štefan Papčo – Richard Gregor, Milan Paštéka – Ján Bakoš, Vladimír Popovič – Iva Mojžišová, Dorota Sadovská – Katarína Bajcurová, Rudolf Sikora – Robert Cyprich, Milan Tittel – Daniel Grúň, Dezider Tóth – Dušan Buran, Rudolf Uher – Jiří Šetlík, Dušan Záhoranský – Vladimír  Beskid, Jana Želibská – Katarína Rusnáková.