Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Prebieha veľká rekonštrukcia Gymnázia Jána Papánka

25.07.2017

Nová a zateplená strecha, kompletné zatepľovanie budovy, výmena podláh v triedach, nová kuchyňa, toalety a výmena zárubní. Všetky uvedené práce realizuje počas veľkej rekonštrukcie na Gymnáziu Jána Papánka v Bratislave na Vazavovej ulici Bratislavský samosprávny kraj. Náklady na rekonštrukciu, ktorá bude trvať do septembra 2017, predstavujú 830 857,54 € s DPH. Bratislavský samosprávny kraj počas letných prázdnin pokračuje v opravách na objektoch vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Tie vychádzajú z Akčného plánu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020, ktorý zahŕňa plán a harmonogram investícií a opráv. Väčšie rekonštrukčné práce sa počas leta realizujú najmä na budovách škôl.
 

„Ide o dlho ohlasovanú rekonštrukciu. V rokoch 2013 – 2014 sme sa pokúšali na túto rekonštrukciu získať eurofondy, ale bohužiaľ tie mali ísť cez Staré mesto, kde po zmene vedenia jednoducho tento projekt nepodporili. Preto sme si povedali, že napriek tomu, že to nemôžeme čerpať z eurofondov, ak budeme mať zdroje, tak tento projekt dokončíme z vlastných peňazí. Keď sa schvaľoval v zastupiteľstve rozpočet pre tento rok, tak sme oznámili, že na zdroje na to máme a aj na ostatné školy, prípadne ďalšie naše budovy, ktoré chceme opravovať. Preto sme sa do tejto rekonštrukcie pustili. Robíme to klasicky cez leto, keď tu žiaci nie sú a ide o kompletnú rekonštrukciu, to znamená podlahy, dvere, chodby, zateplenie a tak isto strecha,“ povedal počas kontrolného dňa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

 
Rekonštrukčné práce sa začali v máji tohto roku, kedy sa začalo s vonkajšími prácami ako zateplenie fasády s príslušenstvom, zateplenie strešného plášťa a nová hydroizolácia vrátane bleskozvodu. Od polovičky júna sa realizujú vnútorné opravy, teda kompletná rekonštrukcia tých sociálnych zariadení, ktoré ešte neboli rekonštruované, ďalej výmena dlažby a pvc na podlahách v triedach a na chodbách, maliarske práce, nátery kovových konštrukcii, výmena zárubní a dvier, výmena vstupov do objektu, výmena obehových čerpadiel UK a vyregulovanie vykurovacieho systému.
Plánované ukončenie realizácie opráv je koncom augusta 2017 s tým, že menšie dokončovacie práce sa môžu ešte realizovať v priebehu septembra 2017 a celkové náklady sa vyšplhajú na 830 857,54 € s DPH.