Zverejňovač príspevkov

Späť

Zariadenie sociálnych služieb Rohožník

Názov poskytovateľa
Zariadenie sociálnych služieb Rohožník
Adresa poskytovateľa
Školské námestie 406/1
Rohožník
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom
Názov prevádzky
Zariadenie sociálnych služieb Rohožník
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Opatrovateľská služba
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a sú odkázané na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných
Rozsah
NEURCITY
Forma
Terénna
Kapacita