Zverejňovač príspevkov

Späť

Zariadenie sociálnych služieb Rohožník

Názov poskytovateľa
Zariadenie sociálnych služieb Rohožník
Adresa poskytovateľa
Školské námestie 406/1
Rohožník
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom
Názov prevádzky
Zariadenie sociálnych služieb Rohožník
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Požičiavanie pomôcok
Cieľová skupina
fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzické osoby s nepriaznivým zdravotným stavom odkázané na pomôcku,
Rozsah
NEURCITY
Forma
Terénna
Kapacita