Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

POZVÁNKA na Seminár zameraný na poskytovanie osobnej asistencie

02.03.2016

Bratislavský samosprávny kraj v súlade s „Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK“ realizuje cyklus vzdelávacích seminárov pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb, prijímateľov sociálnych služieb, ich rodinných príslušníkov a verejnosť.
 
V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme pozvať na 32. vzdelávací seminár, ktorý sa uskutoční dňa 10.3.2016 o 9.00 hod. v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej ulici č. 16, v Rokovacej sále (na prízemí).

Seminár bude zameraný na poskytovanie osobnej asistencie občanom so zdravotným postihnutím.
 
Program seminára:
1. Zoznámte sa s osobnou asistenciou, Mgr. Andrea Madunová, Mgr. Alena Hradňanská, Jozef Blažek (Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR)
2. Peňažný príspevok na osobnú asistenciu v zmysle platnej legislatívy,  PhDr. Janka Langová , Mgr. Andrea Valentovičová (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave)
3. Skúsenosti užívateľov osobnej asistencie (príspevky ľudí s dlhodobou osobnou skúsenosťou s osobnou asistenciou)
4. Asistujem, teda som (film na tému osobnej asistencie, r. 2015, 42 minút)

Predpokladaná doba trvania: 9.00-12.00 hod. Prosíme Vás o záväzné nahlásenie Vašej účasti e-mailom na juraj.marendiak@region-bsk.sk alebo telefonicky na 02/4826 4269 do 9.3.2016 do 14.00 hod. z dôvodu obmedzenej kapacity Rokovacej sály. Účasť na seminári je bezplatná.
 
Tešíme sa na Vašu účasť.