Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Poslanci prenajali pozemky diaľničiarom

09.09.2016

Z prenájmu pozemkov pod obchvat získa Bratislavský samosprávny kraj (BSK) viac ako 100 tisíc EUR. Rozhodli o to dnes poslanci kraja na rokovaní Zastupiteľstva. 

 „Bratislavská župa má naozaj unikátnu spoluprácu s vlastným poslaneckým zborom, s odborníkmi a, samozrejme, s ministerstvom dopravy. A najmä, ak máte niečo dané ako top prioritu v doprave a máte ju na prvom mieste, ako napríklad mestský obchvat, resp. D4 plus Filiálka,  tak sa jednoducho nemôže stať, že sa to odkladá. To je celé. Ani som nečakal, že by tu niekto povedal, aby sme to odložili. To sa nestalo,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo. Bratislavská župa tak získa viac ako 104 tisíc eur v najbližších troch rokoch.
Bratislavskí župní poslanci na svojom dnešnom zasadnutí schválili aj návrh na schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre stavbu „Preložka cesty II/572, diaľnica D4-Most pri Bratislave“ a pre stavbu „Diaľnica D4-Bratislava, Jarovce, Ivanka – sever“. Dovedna prenajali poslanci v prospech dopravnej stavby cca. 13 300 metrov štvorcových. Cena nájmu vychádza zo znaleckých posudkov, ktoré tieto pozemky ohodnotil na viac ako 104 tisíc eur.

Úseky D4 Jarovce - Ivanka sever a D4 – Most pri Bratislave sú súčasťou plánovaného obchvatu Bratislavy. Stavba bude realizovaná ako projekt verejno-súkromného partnerstva (PPP projekt). Štát by mal po tridsiatich rokoch a po zohľadnení inflácie vyjsť na 1,76 miliardy eur.