Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Poslanci podporili vznik Národného centra rýchlostnej kanoistiky a veslovania

28.12.2016

Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja na svojom poslednom tohtoročnom pracovnom zasadnutí schválili podporu iniciatíve vzniku Národného centra rýchlostnej kanoistiky a veslovania. Konkrétna podpora župy bude budovanie infraštruktúry pre verejnoprospešný účel.
 
„Zámer otvára dvere pre výraznejší rozvoj jedného z najúspešnejších športov na Slovensku. Je zaujímavý aj pre Petržalku, kde sú tisíce detí, ktoré môžu zmysluplne tráviť voľný čas kanoistikou. Otvárajú sa možnosti aj pre ďalšie športy. K dobudovaniu centra vedie ešte dlhá cesta, no bratislavská župa výrazným spôsobom prispela k výstavbe práve tým, že deklaruje záujem o tento projekt,“ zhrnul poslanec bratislavského župného parlamentu Juraj Kadnár.
Veslárstvo je už od 18. storočia jedným z najobľúbenejších športov v bratislavskom regióne. Prvý športový klub bol založený už v roku 1862 a až do prvej svetovej vojny sa v Pečnianskej zátoke v Bratislave organizovali veľkolepé podujatia. Prvý vodácky oddiel, Dunajčík, vznikol v Bratislave v roku 1924 a s karloveským Tratranom majú dovedna takmer tisíc členov. Na Slovensku je tridsať aktívnych klubov pre rýchlostnú kanoistiku a až osem z nich je v Bratislave.
„Slovenskí pretekári rýchlostnej kanoistiky patria dlhodobo medzi najlepších na svete, kanoistika sa zaraďuje medzi najúspešnejšie olympijské slovenské športy a napriek tomu patrí Slovensko medzi úzku skupinu krajín, ktorá nemá vlastnú regulárnu bázu. Problému absencie vhodnej infraštruktúry každoročne čelí SZRK pri usporadúvaní Majstrovstiev Slovenska a kvalifikačných pretekov. Veríme, že ďalšie medailové generácie už budú vyrastať na Zemníku v areáli Národného centra rýchlostnej kanoistiky a veslovania,“ predstavila projekt predkladateľka materiálu na pracovnom zasadnutí zastupiteľstva BSK, poslankyňa Tatiana Mikušová.
Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl v regióne vytvoril v roku 2003  Vodácke centrum BSK, ako požičovňu základnej vodáckej výstroje pre školy a školské zariadenia BSK.
Projekt má rozpočet 17,3 mil. eur (bez DPH) a je zaradený medzi športové projekty výnimočného významu MŠVVŠ SR. Bratislavský samosprávny kraj finančne podporí  vybudovanie potrebnej turisticko-relaxačnej infraštruktúry, teda cyklotrás či trás pre korčuliarov.