Späť

Poskytovanie informácií o regióne

VUC_073

Táto služba poskytuje informácie o aktualitách a správach z oblasti regionálneho rozvoja, o projektoch EÚ prebiehajúcich na úrade, o možnostiach investovania v Bratislavskom kraji a podpore podnikania a inovácií. Ďalej poskytuje informácie súvisiace s podporou rozvoja vidieka a cezhraničnou spoluprácou.

Bratislavský samosprávny kraj sa nachádza v západnej a juhozápadnej časti SR, zaberá územie 2052,6 km² a svojou rozlohou je najmenším krajom Slovenskej republiky. Z geografického hľadiska je poloha kraja veľmi výhodná, pretože leží na historickej križovatke obchodných ciest   - podunajskej a severo – južnej, tzv. jantárovej ceste. Súčasná centrálna poloha kraja v stredoeurópskom priestore, dobrá  dopravná dostupnosť a plnenie funkcie medzinárodnej križovatky v cestnej a železničnej doprave, vzrastajúci význam vodnej a leteckej dopravy a dosiahnutá úroveň ukazovateľov v ekonomickej a sociálnej oblasti patria k výrazným rozvojovým faktorom Bratislavského kraja.

Bratislavský kraj leží v západnej časti územia Slovenskej republiky. Má dobré dopravné spojenie na metropoly Európy. Početné atraktivity cestovného ruchu poskytuje Bratislava - hlavné mesto Slovenska a sídlo kraja. Regióny Záhorský, Malokarpatský a Podunajský v zázemí mesta upútajú pozornosť historickými pamiatkami, prírodnými krásami, kultúrnou a športovou vybavenosťou, špecifickou gastronómiou, folklórnymi a vinárskymi tradíciami.

Zoznam miest a obcí Bratislavského kraja: Bratislava, Báhoň, Bernolákovo, Blatné, Boldog, Borinka, Budmerice, Častá, Čataj, Doľany, Dubová, Dunajská Lužná, Gajary, Hamuliakovo, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Chorvátsky Grob, Igram, Ivanka pri Dunaji, Jablonec, Jablonové, Jakubov, Kalinkovo, Kaplna, Kostolište, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Kuchyňa, Láb, Limbach, Lozorno, Malacky, Malé Leváre, Malinovo, Marianka, Miloslavov, Modra, Most pri Bratislave, Nová Dedinka, Nový Svet, Pernek, Pezinok, Píla, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Plavecký Štvrtok, Reca, Rohožník, Rovinka, Senec, Slovenský Grob, Sološnica, Studienka, Stupava, Suchohrad, Svätý Jur, Šenkvice, Štefanová, Tomášov, Tureň, Veľké Leváre, Veľký Biel, Viničné, Vinosady, Vištuk, Vlky, Vysoká pri Morave, Záhorská Ves, Zálesie, Závod, Zohor.

 

Hospodársky a sociálny rozvoj

 

Inovácie

 

Územný rozvoj a doprava

 

Cestovný ruch