Zverejňovač príspevkov

Späť

Domov jeseňe života

Názov poskytovateľa
Domov jeseňe života
Adresa poskytovateľa
Hanulova 7
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom
Názov prevádzky
Domov jeseňe života
Adresa prevádzky
Sekurisova 8
Bratislava-Rusovce
Kontakt
00421260101411
info@djzhanulova.sk
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Zariadenie opatrovateľskej služby
Cieľová skupina
plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ak im nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
22